O mnie

Jestem psychologiem (specjalizacja kliniczna), absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Ukończyłam studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej i Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. W okresie V-VII 2009 r. odbyłam staż w oddziale terapeutycznym „Atlantis” dla osób uzależnionych od alkoholu w AŚ Warszawa-Mokotów. Asystowałam w prowadzeniu terapii, samodzielnie prowadziłam zajęcia grupowe oraz wykłady edukacyjne, przeprowadzałam konsultacje indywidualne w zakresie problemu uzależnienia.

Od października 2009 pracuję jako psycholog penitencjarny. Pomocą psychologiczną obejmuję osoby uzależnione od alkoholu i/lub środków odurzających i substancji psychotropowych, osoby mające trudności adaptacyjne, osoby z cechami depresji, objawami lęku. Szeroką grupę pacjentów stanowią także osoby przejawiające tendencje autoagresywne, mające myśli samobójcze. Udzielam także wsparcia osobom borykającym się z kłopotami natury osobistej, emocjonalnej, będącym w kryzysie, żałobie. Ponadto prowadzę zajęcia grupowe o charakterze psychoedukacyjnym w ramach programów readaptacji społecznej.

Odbyte szkolenia:

  1. Szkolenie specjalistyczne dla psychologów z zakresu stosowania Krótkiej Interwencji, BSFT, Rozmowy Motywującej.
  2. Szkolenie przygotowujące do pracy w programie leczenia substytucyjnego – szkolenie współorganizowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
  3. Trening Zastępowania Agresji ART.
  4. Wstęp do rozwiązywania konfliktów i mediacji.
  5. Psychografologia - I stopień.

Wykształcenie:

  • uzyskany tytuł i numer dyplomu: magister psychologii z wynikiem bardzo dobrym (specjalizacja kliniczna), nr dyplomu 71886
  • temat pracy magisterskiej: „Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi a wypalenie zawodowe u funkcjonariuszy służby więziennej”